Group Facebook dành cho các thành viên Khởi nghiệp AZ đã chính thức được thành lập với tên gọi là Khởi Nghiệp AZ

Ngày 7/1/2020 Group Facebook dành cho các thành viên Khởi nghiệp AZ đã chính thức được thành lập với tên gọi là Khởi Nghiệp AZ. Đây sẽ là nơi sinh hoạt online chính thức của cộng đồng Khởi nghiệp AZ.

Group là nơi các thành viên có thể cập nhật nhanh nhất những hình ảnh, video, thông tin về những buổi Hội thảo cũng như chia sẻ những tình huống Khởi nghiệp của bản thân với cộng đồng Khởi nghiệp AZ. 
Đây là group kín, chỉ dành cho những bạn đã được công nhận là thành viên Khởi Nghiệp AZ.

Hình thức đăng ký gia nhập Group:

Hẹn gặp các bạn trong Group nhé.