Từ mục tiêu đến Chiến lược, Kế hoạch và Thực thi

Giá trị khóa học
 • Hướng dẫn chi tiết phát thảo mô hình kinh doanh đơn giản
 • Biết cách mô hình hóa chiến lược theo 5 thành tố của LTC
 • Vận dụng nguyên tắc 8 điểm để hoạch định chiến lược, xây dựng, triển khai kế hoạch & kiểm soát
 • Hướng dẫn thực hiện ma trận kế hoạch theo LTC
 • Biết cách nghiên cứu & phân tích thị trường theo mô hình LTC – “Tam Định – Tam Cầu – Tam Đối”
 • Thời gian học linh hoạt, không giới hạn

Đối tượng khóa học

 

Khóa học "Từ mục tiêu đến Chiến lược, Kế hoạch và Thực thi” của trường QTKD BizUni dành cho :
 
 • Chủ doanh nghiệp,
 • Giám đốc điều hành,
 • Quản lý cấp cao,
 • Và bất kỳ ai muốn trở thành Giám đốc điều hành doanh nghiệp.
 

Giới thiệu nội dung bài học

 • 9 thành tố căn bản kiểm định nhanh mô hình kinh doanh
 • Mô hình kinh doanh
 • Phân khúc khách hàng mục tiêu
 • Định vị giá trị sản phẩm
 • Kênh phân phối
 • Quan hệ khách hàng
 • Dòng doanh thu
 • Nguồn lực chủ chốt
 • Đối tác chủ chốt
 • Cấu trúc chi phí
 • Luận lý: Chiến lược và định hướng chiến lược
 • Là phương thức giản lược giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu
 • Định vị giá trị sản phẩm
 • Kênh phân phối
 • Quan hệ khách hàng
 • Dòng doanh thu
 • Nguồn lực chủ chốt
 • Đối tác chủ chốt
 • Cấu trúc chi phí
 • Mô hình hóa chiến lược
 • 8 nguyên tắc điểm LTC
 • Đường dẫn các giải pháp chiến lược ngắn trung dài với năng lực và cấp bậc
 • Matrix kế hoạch theo LTC: 5W 2H 1R luôn bắt đầu từ ngắn chú ý S/E & IN/OUT
 •  KPI
 • Để thành công:
 • Biết điều mình muốn
 • Biết được đối tượng
 • Hiểu được chính mình và không ngừng hoàn thiện
 • Biết được môi trường sống
 • Quản lý các nguồn lực hợp lý để có giải pháp thích hợp
 • Quản trị sự phát triển
 • Quản trị chuỗi vô hữu
 • Thị trường phân hữu
 • Phân khúc và lợi suât
 • Phân khúc và tam định
 • Tam định & tứ định
 • Năng suất và hành động
 • Chiến lược đến kế hoạch
 • Mục tiêu tới chỉ tiêu
 • Bài tập ứng dụng Luận lý
 • Q&A

Giảng viên

Lý Trường Chiến
Chủ tịch Trí Tri Group, Chuyên gia tư vấn cấp cao

- Với kiến thức sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm, ông còn được biết đến với nhiều vai trò khác như:

 • Thành viên HĐ Tư vấn Quốc tế ICMC (EU);
 • Phó Chủ tịch CLB Tư vấn Doanh nghiệp TPHCM;
 • Phó ban cố vấn và hội đồng chuyên gia Hiệp hội Marketing Việt Nam (VMA);
 • Phó Viện trưởng chuyên môn Viện Quản trị Chiến lược & Marketing (SMI),
 • Đồng sáng lập Cộng đồng Quản trị và Khởi nghiệp,
 • Thành viên sáng lập nhiều tổ chức và hội đoàn chuyên môn,...

- Ngoài ra, ông Chiến còn tham gia nhiều hoạt động xã hội và đạt được nhiều giải thưởng uy tín.

Xem thêm