Digital Marketing dành cho Chủ DN, CEO, Startup

Giá trị khóa học
  • Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản, cách sử dụng tất cả các công cụ Digital Marketing: Nghiên cứu thị trường, Tạo trang Web, tạo và sử dụng các trang mạng xã hội để có Free traffic, Google Places, Email Marketing, Email Marketing, SEO, Quảng cáo Google, Google Analytics…
  • Hướng dẫn chi tiết lên việc lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Digital Marketing và Social Media hiệu quả.

Đối tượng khóa học

  • Khóa học dành cho cho đối tượng: chủ doanh nghiệp, Startup, Giám đốc điều hành, Cấp quản lý.

Giảng viên